Cấu hình trang

ⓕ Phông chữ

  • -2
  • -1
  • 0
  • +1
  • +2

Chuyển động Công Thương

Mời đăng ký tham gia xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2020

Năm 2020, Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kỳ xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam (THQG) lần thứ 7 và Lễ công bố các doanh nghiệp có sản phẩm đạt THQG (dự kiến vào quý IV năm 2020). 

Cùng chuyên mục

Phong phú hà nam