Cấu hình trang

ⓕ Phông chữ

  • -2
  • -1
  • 0
  • +1
  • +2

Địa phương

Đề án Đô thị thông minh của TPHCM đang được triển khai ra sao?

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết, Thành phố đã triển khai có hiệu quả Giai đoạn 1 của Đề án đô thị thông minh với 4 cấu phần trọng tâm. 

Cùng chuyên mục

Phong phú hà nam