Cấu hình trang

ⓕ Phông chữ

  • -2
  • -1
  • 0
  • +1
  • +2

Du lịch - Lễ hội

Phấn đấu đến năm 2030, du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030. 

Cùng chuyên mục

Phong phú hà nam