Cấu hình trang

ⓕ Phông chữ

  • -2
  • -1
  • 0
  • +1
  • +2

Hoạt động Bộ - Ngành

Ngành Hải quan: Một năm tích cực chủ động chống gian lận xuất xứ

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, bên cạnh những cơ hội lớn, Việt Nam khó tránh khỏi tình thế bị lạm dụng làm điểm trung chuyển để xuất khẩu hàng hóa sang nước thứ ba. Trong guồng quay đó, cơ quan Hải quan một lần nữa khẳng định vai trò “gác cửa nền kinh tế” khi cùng với các lực lượng chức năng chủ động ngăn chặn, phát hiện nhiều hành vi gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa, chuyển tải bất hợp pháp, bảo vệ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tại Việt Nam. 

Cùng chuyên mục

Phong phú hà nam