Cấu hình trang

ⓕ Phông chữ

  • -2
  • -1
  • 0
  • +1
  • +2

Ngân Hàng - Chứng khoán

Thống đốc NHNN giao nhiệm vụ cho Ngân hàng Chính sách xã hội

Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng yêu cầu NHCSXH chủ động xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2021 - 2025 phù hợp với chiến lược phát triển ngành ngân hàng và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai thực hiện chiến lược phát triển với các mục tiêu cao hơn. 

Cùng chuyên mục

Phong phú hà nam