Cấu hình trang

ⓕ Phông chữ

  • -2
  • -1
  • 0
  • +1
  • +2

Người Việt - Hàng Việt

Kết nối để lan tỏa

Năm 2020, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (CVÐ) trên địa bàn TP. Hà Nội sẽ tiếp tục nâng cao hình ảnh thương hiệu hàng Việt tại thị trường trong nước; tăng cường giới thiệu, kết nối để sản phẩm đi sâu vào đời sống dân cư…    

Cùng chuyên mục

Phong phú hà nam