Cấu hình trang

ⓕ Phông chữ

  • -2
  • -1
  • 0
  • +1
  • +2

Nhận định - Dự báo

Đánh giá tiềm năng thị trường Thụy Điển

Thụy Điển là đất nước có nền kinh tế phát triển, tình hình chính trị ổn định, người dân có mức sống cao thuộc hàng đầu thế giới. Thụy Điển có các tập đoàn bán lẻ hoạt động trên khắp thế giới về tất cả các lĩnh vực như: thực phẩm, đồ gia dụng, thủ công, mỹ nghệ. 

Cùng chuyên mục

Phong phú hà nam