Cấu hình trang

ⓕ Phông chữ

  • -2
  • -1
  • 0
  • +1
  • +2

Quản trị kinh doanh

Tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp chưa đạt kế hoạch

(DNTM) Đây là thông tin được đưa ra tại Họp báo chuyên đề về “Kết quả thoái vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) 6 tháng đầu năm 2019; nội dung cơ bản chuyển đơn vị ngoài công lập thành công ty cổ phần” diễn ra ngày 05 tháng 8 năm 2019 do Bộ Tài chính tổ chức nhằm đánh giá kết quả đạt được về thoái vốn, cổ phần hóa DNNN 6 tháng đầu năm 2019 và giải pháp đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, cổ phần hóa DNNN trong giai đoạn tới. 

Cùng chuyên mục

Phong phú hà nam