Ảnh minh họa
Thực hiện cam kết quốc tế trong ACFTA, ngày 30 tháng 7 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương ký ban hành Thông tư số 12/2019/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Thông tư số 12/2019/TT-BCT gồm 34 Điều và 4 Phụ lục. Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Thông tư số 12/2019/TT-BCT có một số điểm mới so với trước đây như sau:
 
Đối với Quy tắc xuất xứ hàng hóa
- Hàng hóa được coi là có xuất xứ nếu được sản xuất chỉ từ nguyên liệu có xuất xứ;
- Ngoài tiêu chí RVC, quy tắc chung áp dụng thêm tiêu chí xuất xứ chuyển đổi mã số hàng hóa ở cấp độ 4 số (CTH);
- Quy định về De Minimis;
- Nguyên liệu giống nhau và có thể thay thế được cho nhau.
 
 Đối với Quy trình chứng nhận và kiểm tra xuất xứ hàng hóa
Về thời hạn trả lời, kiểm tra xác minh xuất xứ hàng hóa, trường hợp cơ quan, tổ chức cấp C/O của nước xuất khẩu không trả lời trong thời hạn 90 ngày sau ngày nhận được thư đề nghị xác minh của cơ quan hải quan nước nhập khẩu, cơ quan, tổ chức cấp C/O của nước xuất khẩu có thể gửi văn bản đề nghị gia hạn thêm 90 ngày.
 
Đối với Quy tắc cụ thể mặt hàng
Ngoài quy tắc xuất xứ chung, PSR được xây dựng trên Phiên bản HS năm 2017, bổ sung tiêu chí xuất xứ hàng hóa đối với nhiều dòng hàng.
 
Thông tư số 12/2019/TT-BCT có hiệu lực kể từ ngày 12/9/2019.
 
nguồn: Cục Xuất nhập khẩu