Cấu hình trang

ⓕ Phông chữ

  • -2
  • -1
  • 0
  • +1
  • +2

Số liệu - Dự báo

Các mặt hàng xuất nhập khẩu chủ yếu năm 2019

Số liệu sơ bộ từ Tổng cục Hải quan cho biết, trong tháng 12 năm 2019, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 44,6 tỷ USD, tăng 1,1% so với tháng trước; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 21,8 tỷ USD, giảm 4,4% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 22,8 tỷ USD, tăng 6,8%. 

Cùng chuyên mục

Phong phú hà nam