Cấu hình trang

ⓕ Phông chữ

  • -2
  • -1
  • 0
  • +1
  • +2

Thời sự kinh tế

Mời tham gia Chương trình Gặp gỡ các nhà Mua – Bán toàn cầu sản phẩm cao su lần thứ 3

Chương trình Gặp gỡ các nhà Mua – Bán toàn cầu sản phẩm cao su lần thứ 3 - 3rd RubberPro 2020 - do Hiệp hội Công nghiệp cao su Ấn Độ (AIRIA) tổ chức tại Thủ đô New Delhi, Ấn Độ từ ngày 23-24/3/2020. 

Cùng chuyên mục

Phong phú hà nam