Cấu hình trang

ⓕ Phông chữ

  • -2
  • -1
  • 0
  • +1
  • +2

Việt Nam và các nước

Tăng cường nhập khẩu thịt đông lạnh từ Bra-xin

Theo số liệu của Bộ Kinh tế Bra-xin, năm 2019, trị giá xuất khẩu thịt lợn của Bra-xin sang Việt Nam đạt 24,2 triệu USD, tăng 87%, xuất khẩu thịt gà đạt 24,5 triệu USD, tăng 16% so với năm 2018. Hiện Bra-xin có 66 nhà máy chế biến thịt các loại đã được cấp mã số đủ điều kiện xuất khẩu thịt và sản phẩm thịt động vật vào Việt Nam nhưng chỉ có 18 nhà máy chế biến thịt lợn. 

Cùng chuyên mục

Phong phú hà nam